Organització

Qui l’organitza?
L’organització és a càrrec de l’Agrupació Pessebre Vivent de Tona. Aquesta agrupació no té socis, tots en som membres col·laboradors. Per al funcionament de l’entitat hi ha constituïda una junta amb president, sots president, tresorer i vocals, segons els estatuts de l’entitat. Aquesta funciona bàsicament per mitjà de grups de treball com poden ser: el grup de vestuari, edició i arranjaments de guions, construcció, assaig i posada a escena etc… La major part dels integrants són veïns de Tona, tot i que la participació de persones d’altres pobles de la comarca també hi és present. Actualment hi treballem unes 200 persones entre figurants i grups de treball.

Qui col·labora econòmicament?
Les col·laboracions que rep el pessebre, bàsicament provenen de l’Ajuntament de Tona, d’entitats bancàries i de cases comercials en concepte de publicitat. Però la col·laboració més important prové de les entrades que compren els visitants.

Formem part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya des de l’any 1991.

Federació de Pessebres Vivents de Catalunya