Història

Breu història de TONA

Els orígens de Tona es remunten al segle IX, al puig del castell on es desenvolupà el primer nucli de població estable amb la primitiva parròquia de St. Andreu, consagrada el 888. Altres punts d’interès els podem trobar a l’ermita de Santa Maria del Barri, coneguda també amb el nom d’Ermita de Lurdes, la qual conserva un absis i el campanar romànic del S.XII restaurat l’any 1991. La resta de l’edifici el formen tres naus sostingudes per pilars i arcades d’estil gòtic. També cal destacar, tot i que més petita, l’Ermita de Sant Miquel de Vilageriu d’estil romànic, datada de l’any 948. Cal fer notar la conservació d’uns forns Ibèrics, l’aqüeducte de Vilageriu i el recuperat i restaurat pou d’aigua sulfurosa de l’antic Balneari Roqueta. Tots ells es poden visitar.

 

dianitcastell_inet

 

Un recorregut per la història del pessebre

El pessebre va néixer l’any 1972 quan el grup d’Escoltes, l’Esbart dansaire i una colla de jovent del poble varen decidir que calia fer alguna activitat pels volts de Nadal, una idea força agosarada si tenim en compte que en aquells moments només hi havia dos o tres referents a Catalunya. Al veure que aquesta idea podia arrelar, es va formar l’anomenada Agrupació Pessebre Vivent de Tona.

De bon començament, les escenes eren totalment de pas, és a dir, el visitant realitzava el recorregut acompanyat per música nadalenca i anava veient els diferents diorames. De mica en mica es va anar passant a un pessebre on la interpretació era cada cop més important, incloent escenes amb diàlegs de viva veu junt amb efectes de llum i so.

Des dels seus inicis ha estat una constant el fet de representar el pessebre a la falda del castell, que és un bosc de roures i alzines disposades en forma de feixes, cosa que possibilita l’entrada de diferents grups de visitants alhora. Com a característica cal dir que, pel fet de ser un bosc, no hi havia construccions o edificis. Això va fer que s’optés per construir cada any les diferents escenes (poble de Betlem, Anunciació, Naixement, etc.) i després de finalitzar l’última representació de l’any en curs, desmuntar-les per recuperar el material emprat. Els materials utilitzats per a la construcció eren bàsicament plaques de guix, fusta, pedres i altres materials diversos de construcció. Actualment una part important del pessebre es continua construint amb aquest sistema, tot i que s’han incorporat nous materials com és el cas del poliester o d’espumes expandides.

Com a dada important a la història del pessebre, cal fer esment que l’entitat Agrupació Pessebre Vivent de Tona va ser una de les impulsores de la creació de la Coordinadora de pessebres vivents de Catalunya. El poble de Tona va tenir l’honor l’any 1991 de ser la seu de la primera assemblea on es signà l’acte de fundació de la Coordinadora.